Hayagreeva Sri Chaturvedi Samshodhana Pratisthanam
HOME INFO GALLERY PAATA BOOKS CONTACT


Books

Sri Chaturvedi Samshodhana Pratisthanam has published more than 50 books on Tatvavaada written by Sri Vedavyasachar.
Please contact us if you would like to get a copy of the books.

Sri Srinivasa Kalyana SrinivasaKalyana
Srimad Bhagavatam [Vol 1-5] Bhagavatam1  Bhagavatam2 Bhagavatam3
Vrataanusthaana Paddhati Vratanushthana Paddhati
Sri Hari Vaayu Leela Vistaranam Sri Hari Vaayu Leela Vistaranam
Dasara Mundigegalu Dasara Mundigegalu

 • Chaitraadi Maasa Kartavya
 • Vedavyasa Darshana [Vol 1 & 2]
 • Namaskaara Pradakshine
 • Deepa - Nandadeepa
 • Bhojana Paddhati
 • Devapuje Tatvam
 • Sankshipta Deva Puje
 • Utsarjana - Upakarma
 • Sandhyavandane (Rigveda)
 • Sandhyavandane (Yajurveda)

        To be printed
 • Dasa Chatusthaya
 • Saligrama Shila Lakshana
 • Shodasha Kamagalu
 • Sri Sripadarajaru
 • Jyotishya Pradeepike
 • Paapa Prayaschittagalu
 • Lakshmi Shobhana Pada
 • Sadachaara
 • Gruhapravesha
 • Raghavendra Tantra
 • Talavakaaropanishad Saara
 • Kathakopanishad Saara
 • Eeshavasyopanishad Saara
 • Mundakopanishad Saara
 • Taittareyopanishad Saara
 • Prameya Sangraha
 • Mantralaya Manjari
 • Pancha Sookta Vyakhyaana
 • Garuda Purana - Karmakaanda
 • Garuda Purana - Brahmakaanda
 • Agni Purana
 • Rigveda Sampurna [Vol 1-5]
 • Ashoucha Niryana
 • Sthree Dharma
 • Yati Dharma Deepika
 • Sarvadevata Pratisthanam
 • Yati Vrundavana Deepika
 • Tulasi
 • Nrusimhatapaneeya
 • Ramatapaneeya
 • Sri Krishnatapaneeya


Copyright 2011 Sri Chaturvedi Samshodhana Pratisthanam, Bangalore